Dla klientów indywidualnych

W ramach podstawowej, bieżącej pomocy prawnej, zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje w szczególności:
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz analiz prawnych w sprawach skomplikowanych,
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie przedstawionych przez klienta umów,
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy pracownicze,
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy o zasiedzenie,
  • odszkodowania,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi,
  • reprezentacja przez organami administracji,