Windykacja

Kancelaria oferuje swoim Klientom w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń finansowych zarówno od przedsiębiorców jak i od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferta w zakresie windykacji długów kierowana jest zarówno do tych, którzy uzyskali już tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty, wyrok, ugoda sądowa, akt notarialny) jak i do tych, którzy dopiero rozpoczynają działania w kierunku jak najpełniejszego odzyskania należności.

W tym zakresie oferujemy Państwu:

  • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
  • kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
  • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
  • pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
  • przygotowywanie umów cesji wierzytelności oraz zmiany osoby dłużnika,
  • reprezentowanie przed sądem,
  • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
  • zabezpieczenie wierzytelności,
  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
  • udział w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

W przypadku nawiązania z Kancelarią stałej współpracy w zakresie działań windykacyjnych, oferujemy atrakcyjne warunki rozliczeń, oparte na skuteczności windykacji.