Restrukturyzacja i upadłość

Jeżeli Twoja Firma znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli zastanawiasz się czy możesz skorzystać z przewidzianych prawem rozwiązań restrukturyzacji swoich zobowiązań, a także wtedy gdy twoja firma stała się niewypłacalna i czujesz się zagrożony ogłoszeniem upadłości, zapraszam do skorzystania z moich usług.

Przedstawię ci opcje z jakich możesz w swojej sytuacji skorzystać w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i przybliżę przebieg całego postępowania.

Pomogę ci przygotować wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i mogę cię w takim postępowaniu reprezentować, zarówno na etapie otwarcia postępowania, jak i potem w trakcie jego przebiegu.

Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia w przygotowaniu planu restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa zaproponuję Ci pomoc doradcy finansowego, który współpracuje z Kancelarią.

Mogę ci również zaproponować pomoc w ramach postępowania o zatwierdzenie układu jaki możesz zawrzeć ze swoimi wierzycielami poza sądem, co odpowiada tzw. uproszczonej restrukturyzacji, która została wprowadzona okresowo w związku z pandemią Covid.

Jeżeli obawiasz się ogłoszenia upadłości, przedstawię ci jakie masz możliwości jego uniknięcia. Przybliżę ci również możliwy przebieg takiego postępowania i zaproponuję pomoc prawną w trakcie jego przebiegu, tak byś zachował możliwie dużą kontrolę, jeżeli będziesz tego potrzebował. Oferuję ci również pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentację w sprawie o ogłoszenie upadłości.

Oferuję ci swoją pomoc również wtedy gdy jesteś wierzycielem niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością kontrahenta i chcesz aktywnie uczestniczyć w postępowaniu jako wierzyciel.

Umów się na spotkanie