Spory gospodarcze

Jeżeli nie możesz porozumieć się swoim partnerem czy kontrahentem, uważasz, że druga strony umowy niewłaściwie wykonała umowę, jeżeli kontrahent z jakiegoś względu odmawia ci zapłaty, bądź spieracie się o możliwość nałożenia kary umownej czy o sposób ustalenia jej wysokości, zapraszam do skorzystania z moich usług.

Oferuję swoją pomoc zarówno na etapie negocjacji zmierzających do pozasądowego rozwiązania sporu, jak i wówczas gdy sporu w sądzie nie udaje się uniknąć.

Pomogę ci spojrzeć na sprawę całościowo i przedstawię możliwy rozwój sytuacji. W razie potrzeby pomogę Ci zrozumieć Twoją sytuację prawno – procesową i zadbam o ochronę Twoich praw i interesów.

W zależności od swoich potrzeb możesz skorzystać z porady czy konsultacji, bądź zlecić mi reprezentację w sprawie.

Umów się na spotkanie