Wynagrodzenie

§
PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej zaczyna się od kwoty 50 zł. + 23% VAT. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem, porada prawna udzielana jest w ramach zlecenia, bez dodatkowych opłat.

§
PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.Koszt sporządzenie pisma procesowego lub umowy zaczyna się od kwoty 200 zł. + 23%VAT

§
SPRAWY SĄDOWE

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej ustalane jest zazwyczaj w oparciu rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1349)., gdzie wysokość wynagrodzenie ustalana jest w zależności od wartości przedmiotu sprawy.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 60 zł,
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł,
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł,
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł,
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł,
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł,
  7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

W przypadku sprawy skomplikowanej i/lub czasochłonnej, wynagrodzenie może być ustalone na poziomie wyższym.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenie należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z aktualną stawką.

§
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

W przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej na rzecz konkretnego Klienta stosowany jest ryczałtowy system wynagrodzenia. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w skali miesiąca, proponujemy odpowiednią liczbę godzin i ustalamy z naszym Klientem stawkę miesięczną. W ramach ustalonej liczby godzin nasz Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, sporządzania pism czy innych potrzebnych usług prawnych. W przypadku przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu godzin, informujemy o tym klienta i na jego życzenie świadczymy ponadlimitowe usługi według ustalonej stawki godzinowej. Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej mogą liczyć na obniżone stawki oraz korzystne upusty.

§
POZOSTAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Wynagrodzenie za pozostałe usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju sprawy i stopnia jej zawiłości oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.